Discover our toilet range

Back To Wall Toilet Suite

Evora Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 360 x 665 x 860 mm P/S Trap Vitreous China White ENGLEFIELD Evora
Evora Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 360 x 665 x 860 mm P/S Trap Vitreous China White
SKU: 710960
$659.00
Add to Cart
Mila Comfort Dual Flush Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 371 x 660 x 820 mm Vitreous China White ADESSO Mila Comfort
Mila Comfort Dual Flush Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 371 x 660 x 820 mm Vitreous China White
SKU: 686079
$699.00
Add to Cart
Dawson Dual Flush Back to Wall Toilet Suite 3.5L 365 x 655 x 790 mm P/S Trap Vitreous China White RAYMOR
Dawson Dual Flush Back to Wall Toilet Suite 3.5L 365 x 655 x 790 mm P/S Trap Vitreous China White
SKU: 692842
$499.00
Add to Cart
Olida Urbane Cleanflush Dual Flush Toilet Suite 4.5/3L 350 x 655 x 860 mm Wall Faced P/S Trap Vitreous China White CAROMA Olida Urbane Cleanflush
Olida Urbane Cleanflush Dual Flush Toilet Suite 4.5/3L 350 x 655 x 860 mm Wall Faced P/S Trap Vitreous China White
SKU: 707630
$1262.70
Add to Cart
Deal
Parliament Dual Flush Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 378 x 775 x 850 mm P/S Trap Vitreous China KOHLER Parliament
Parliament Dual Flush Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 378 x 775 x 850 mm P/S Trap Vitreous China
SKU: 586042
$589.00
$429.00
Add to Cart
Edge Dual Flush Back to Wall Toilet Suite 3.5L Vitreous China ADESSO Edge
Edge Dual Flush Back to Wall Toilet Suite 3.5L Vitreous China
SKU: 708076
$529.00
Add to Cart
Mila Comfort Dual Flush Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 371 x 660 x 820 mm Vitreous China White ADESSO Mila Comfort
Mila Comfort Dual Flush Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 371 x 660 x 820 mm Vitreous China White
SKU: 686080
$699.00
Add to Cart
Linfa Close Coupled Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 365 x 610 x 830 mm P/S Trap Vitreous China PARISI Linfa
Linfa Close Coupled Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 365 x 610 x 830 mm P/S Trap Vitreous China
SKU: 713993
$1339.00
Add to Cart
Dorado Toilet Suite 4.5/3L 350 x 670 x 805 mm Wall Faced P/S Trap Vitreous China STYLUS Dorado
Dorado Toilet Suite 4.5/3L 350 x 670 x 805 mm Wall Faced P/S Trap Vitreous China
SKU: 696678
$639.00
Add to Cart
Edge Dual Flush Toilet Suite 3.5L Wall Faced Vitreous China ADESSO EDGE
Edge Dual Flush Toilet Suite 3.5L Wall Faced Vitreous China
SKU: 692844
$535.00
Add to Cart
Evo Plus 70 Comfort Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 360 x 700 x 870 mm P/S Trap Ceramic White PROGETTO Evo Plus 70
Evo Plus 70 Comfort Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 360 x 700 x 870 mm P/S Trap Ceramic White
SKU: 691856
$1109.00
Add to Cart
Reach Dual Flush Close Coupled Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 406 x 600 x 835 mm P/S Trap Vitreous China KOHLER Reach
Reach Dual Flush Close Coupled Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 406 x 600 x 835 mm P/S Trap Vitreous China
SKU: 686184
$565.00
Add to Cart
Elevate Accessible Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 370 x 700 x 865 mm Vitreous China White ADESSO Elevate
Elevate Accessible Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 370 x 700 x 865 mm Vitreous China White
SKU: 711727
$899.00
Add to Cart
Grande Dual Flush Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 370 x 810 x 810 mm P/S Trap Vitreous China White KOHLER Grande
Grande Dual Flush Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 370 x 810 x 810 mm P/S Trap Vitreous China White
SKU: 709390
$756.48
Add to Cart
Mila Standard Dual Flush Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 378 x 665 x 785 mm Vitreous China White ADESSO Mila Standard
Mila Standard Dual Flush Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 378 x 665 x 785 mm Vitreous China White
SKU: 684189
$429.00
Add to Cart
Valencia Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 366 x 660 x 820 mm P/S Trap Vitreous China White KOHLER Valencia
Valencia Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 366 x 660 x 820 mm P/S Trap Vitreous China White
SKU: 709437
$549.00
Add to Cart
Opal II Dual Flush Close Coupled Toilet Suite 4.5/3L 350 x 690 x 820 mm Wall Faced P/S Trap Vitreous China White CAROMA Opal II
Opal II Dual Flush Close Coupled Toilet Suite 4.5/3L 350 x 690 x 820 mm Wall Faced P/S Trap Vitreous China White
SKU: 577364
$1049.00
Add to Cart
Edge Slim Seat Back to Wall Toilet Suite Vitreous China ADESSO Edge
Edge Slim Seat Back to Wall Toilet Suite Vitreous China
SKU: 708872
$529.00
Add to Cart
Mila Standard Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 378 x 665 x 785 mm Vitreous China White ADESSO Mila
Mila Standard Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 378 x 665 x 785 mm Vitreous China White
SKU: 684188
$429.00
Add to Cart
Evora Back to Wall Toilet Suite 3.5L 360 x 665 x 860 mm P/S Trap Vitreous China White ENGLEFIELD Evora
Evora Back to Wall Toilet Suite 3.5L 360 x 665 x 860 mm P/S Trap Vitreous China White
SKU: 710959
$735.00
Add to Cart
Olida Urbane Cleanflush Dual Flush Toilet Suite 4.5/3L 350 x 655 x 860 mm Wall Faced P/S Trap Vitreous China White CAROMA Olida Urbane Cleanflush
Olida Urbane Cleanflush Dual Flush Toilet Suite 4.5/3L 350 x 655 x 860 mm Wall Faced P/S Trap Vitreous China White
SKU: 707632
$1089.00
Add to Cart
Cube Dual Flush Close Coupled Toilet Suite 4.5/3L 350 x 680 x 810 mm Wall Faced P/S Trap Vitreous China White CAROMA Cube
Cube Dual Flush Close Coupled Toilet Suite 4.5/3L 350 x 680 x 810 mm Wall Faced P/S Trap Vitreous China White
SKU: 577243
$1189.00
Add to Cart
Arcade Traditional Close Coupled Back to Wall Toilet Suite 500 x 670 x 885 mm Vitreous China White BURLINGTON Arcade White
Arcade Traditional Close Coupled Back to Wall Toilet Suite 500 x 670 x 885 mm Vitreous China White
SKU: 690166
$958.98
Add to Cart
Mila Classic Dual Flush Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 353 x 680 x 785 mm Vitreous China White ADESSO Mila Classic
Mila Classic Dual Flush Back to Wall Toilet Suite 4.5/3L 353 x 680 x 785 mm Vitreous China White
SKU: 658410
$599.00
Add to Cart
of 3 Next
  1. 1
  2. 2
  3. 3